Teeninduse tingimused

 

 
     
                
 1. Artmar Auto OÜ’l on õigus keelduda teenindamast Klienti, kes ei nõustu käesolevate tüüptingimustega, firma poolt kinnitatud hinnakirja, kehtivate garantiitingimuste ja muude firma tööd reguleerivate eeskirjade ja seadustega.

 2. Õigus on keelduda teenindamast Klienti, kes on joobes või kellele muudel põhjustel on võimatu töö sisu või tingimuste selgitamine.

 3. Artmar Auto OÜ garantiitingimused vastavad Tarbijakaitse seadusega kehtestatud nõuetele, kui Kliendile soodsamates tingimustes ei ole eelnevalt kokku lepitud.

 4. Auto remonti vastuvõtmisel Artmar Auto OÜ ei teosta auto komplektsuse või seisukorra ülevaatust. Pretensioonid peale remonti Kliendile üleantava auto komplektsuse või seisukorra kohta lahendatakse läbirääkimisete teel või vastavalt kehtivatele seadustele.

 5. Artmar Auto OÜ ei vastuta autosse jäetud isiklike esemete eest.

 6. Teostatud teenuste ja müüdud varuosade eest toimub maksmine sularahas või maksekaardiga Artmar Auto OÜ teenidussaalis aadressil Ülejõe tee 2, Keila peale töö teostamist ja enne auto või varuosa üleandmist. Kokkuleppel juriidilise isikuga võib maksmine toimuda arvega, kui see on eelnevalt, enne teenuste osutamist ja varuosade müümist kokku lepitud.

 7. Artmar Auto OÜ võib nõuda töö teostamise või kauba tellimise eest ettemaksu kuni 50% töö või kauba tellimuse maksumusest.

 8. Artmar Auto OÜ’l on õigus võtta kliendi auto parkimise eest hoiutasu vastavalt hinnakirjale juhul kui Klient ei tule autole järele kokkulepitud ajaks.

 9. Artmar Auto OÜ kohustub teostama tellitud töö tähtajaks. Ootamatute asjaolude ilmnemisel, mis ei võimalda lõpetada tööd tähtajaks, informeerib firma sellest Klienti ja teeb kõik võimaliku töö võimalikult kiireks lõpetamiseks. 

 10. Kliendil on õigus viibida auto remondi juures töökojas erandkorras  takistamata seejuures lukksepa tööd, seadmata ohtu enda ja lukksepa tervist ja vara, samuti firma vara. Kliendil lasub vastutus kahjude eest, mis on põhjustatud tema kohalviibimisest.

 11. Juhul kui Kliendi toodud varuosa paigaldamisel selgub, et varuosa on vale ja Klient soovib ise tuua uue osa, arvestatakse lukksepa ooteaeg teenuste osutamise aja sisse.

 12. Vahetatud vanad varuosad  tagastatakse Kliendile tema nõudmisel auto üleandmise hetkel juhul, kui klient on sellest informeerinud klienditeenindajat eelnevalt autot üle andes teenuste osutamiseks. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse juhul, kui see on võimalik.

 13. Artmar Auto OÜ poolt tellitud või ostetud Roolilatid, roolivõimendipumbad, generaatorid, starterid, veovõllid ja pidurisuppordid müüakse ainult tingimusel, et klient jätab väljavahetatud detaili(d) töökotta.

 14. Kliendi kaebus varuosa või teenuse kvaliteedi kohta tuleb esitada kirjalikult. Varuosa müügi või paigalduse ja (või) teenuse üleandmise hetkest kuni 6 kuu jooksul vaadatakse kaebus läbi Artmar Auto OÜ poolt ja kulul.

        
 
     
 1. Artmar Auto OÜ’l on õigus keelduda teenindamast Klienti, kes ei nõustu käesolevate tüüptingimustega, firma poolt kinnitatud hinnakirja, kehtivate garantiitingimuste ja muude firma tööd reguleerivate eeskirjade ja seadustega.
 2. Õigus on keelduda teenindada Klienti, kes on joobes või kellele muudel põhjustel on võimatu töö sisu või tingimuste selgitamine.
 3. Artmar Auto OÜ garantiitingimused vastavad Tarbijakaitse seadusega kehtestatud nõuetele, kui Kliendile soodsamates tingimustes ei ole eelnevalt kokku lepitud.
 4. Auto remonti vastuvõtmisel Artmar Auto OÜ ei teosta auto komplektsuse või seisukorra ülevaatust. Pretensioonid peale remonti Kliendile üleantava auto komplektsuse või seisukorra kohta lahendatakse läbirääkimisete teel või vastavalt kehtivatele seadustele.
 5. Artmar Auto OÜ ei vastuta autosse jäetud isiklike esemete eest.
 6. Teostatud teenuste ja müüdud varuosade eest toimub maksmine sularahas või maksekaardiga Artmar Auto OÜ teenidussaalis aadressil Ülejõe tee 2, Keila peale töö teostamist ja enne auto või varuosa üleandmist. Kokkuleppel juriidilise isikuga võib maksmine toimuda arvega, kui see on eelnevalt, enne teenuste osutamist ja varuosade müümist kokku lepitud.
 7. Artmar Auto OÜ võib nõuda töö teostamise või kauba tellimise eest ettemaksu kuni 50% töö või kauba tellimuse maksumusest.
 8. Artmar Auto OÜ’l on õigus võtta kliendi auto parkimise eest hoiutasu vastavalt hinnakirjale juhul kui Klient ei tule autole järele kokkulepitud ajaks.
 9.  
 10. Kliendil on õigus viibida auto remondi juures töökojas erandkorras  takistamata seejuures lukksepa tööd, seadmata ohtu enda ja lukksepa tervist ja vara, samuti firma vara. Kliendil lasub vastutus kahjude eest, mis on põhjustatud tema kohalviibimisest.
 11. Juhul kui Kliendi toodud varuosa paigaldamisel selgub, et varuosa on vale ja Klient soovib ise tuua uue osa, arvestatakse lukksepa ooteaeg teenuste osutamise aja sisse.
 12.  
 13. Artmar Auto OÜ poolt tellitud või ostetud Roolilatid, roolivõimendipumbad, generaatorid, starterid, veovõllid ja pidurisuppordid müüakse ainult tingimusel, et klient jätab väljavahetatud detaili(d) töökotta.
Kliendi kaebus varuosa või teenuse kvaliteedi kohta tuleb esitada kirjalikult. Varuosa müügi või paigalduse ja (või) teenuse üleandmise hetkest kuni 6 kuu jooksul vaadatakse kaebus läbi Artmar Auto OÜ poolt ja kulul.